SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.

Lastomírska 1,
071 01 Michalovce – Slovenská republika

IČO: 31651321,
DIČ: 2020494608

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Košice I, odd. Sa, vl. Č.238/V.

Závod Michalovce

Lastomírska 1,
071 01 Michalovce – Slovenská republika

Obchodné zastúpenie v Bratislave

Kalinčiakova 27
Budova A
831 04 Bratislava