Nadácia BEL

Nadácia Bel už viac ako 10 rokov spolupracuje s radom partnerských organizácií, uznávaných mimovládnych organizácií a miestnych charitatívnych organizácií, ktoré majú spoločný cieľ: poskytnúť udržateľné riešenie pre zlepšenie výživy detí.

Hlavným cieľom nadácie Bel je podpora a propagácia dobrovoľníckej činnosti a komunitného ducha medzi zamestnancami. Nadácia Bel sa už od svojho založenia v roku 2008 snaží o lepší a zdravší život detí. V posledných dvoch rokoch zamerala svoje úsilie na rozvoj školských jedální. Okrem toho, že jedálne zohrávajú zásadnú úlohu pri uspokojovaní základných výživových potrieb veľkého počtu detí na celom svete, sú tiež miestom učenia, miestom, kde sa deti stretávajú a vyrastajú. Naša nadácia podporuje charitatívne a mimovládne organizácie, ktoré poskytujú konkrétne riešenia na miestnej úrovni. Je tak plne v súlade s poslaním našej skupiny presadzovať zdravšie a zodpovednejšie potraviny pre všetkých.

Záväzok nadácie Bel zaznamenal mimoriadny ohlas v roku 2020, keď svet čelil bezprecedentnej zdravotnej kríze, ktorá upozornila na sociálnu úlohu, ktorú môžu spoločnosti hrať. Hoci našou hlavnou prioritou je ochrana nášho ekosystému – najmä ekosystému našich zamestnancov – nadácia sa aj naďalej angažuje v iných oblastiach spoločne so svojimi partnerskými charitatívnymi organizáciami. Napríklad v roku 2020 sme mohli podporiť 33 projektov, ktoré pomohli tisícom zraniteľných detí.

Vo všetkých našich dcérskych spoločnostiach naši zamestnanci tiež podporili solidárne akcie, ktoré sú aktuálne veľmi potrebné. Angažovanosť v miestnych charitatívnych organizáciách významne pozdvihla hodnoty našej rodinnej firmy.

ZAMESTNANECKÉ GRANTY

Od roku 2010 nadácia Bel každoročne udeľuje granty tímom zamestnancov, ktorí sa snažia zlepšiť každodenný život najzraniteľnejších detí. Aby mohli zamestnanci svoje projekty realizovať, majú možnosť požiadať nadáciu o finančnú podporu prostredníctvom výzvy na predkladanie projektov. Tento program je k dispozícii pre všetkých zamestnancov skupiny po celom svete. Reaguje na špecifické a konkrétne potreby organizácií v najrôznejších miestnych podmienkach.

Na Slovensku, je naša stratégia postavená na aktívnej podpore lokálnych združení a je neoddeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti.

Prostredníctvom Nadácie Bel už dlhoročne podporujeme rôzne lokálne združenia.

Takto máme nastavenú už dlhoročnú spoluprácu s OZ Rovnocenní z Osadného.
Podpora OZ Rovnocenní v hlavných projektoch:

Rok 2017: Šanca na život bez obmedzení, 3 800 EUR
Rok 2018: Oxygenoterapia pre zlepšenie kvality života  detí so zdravotným znevýhodnením, 4 000 EUR

Rok 2021 sa niesol  v znamení podpory tých najzraniteľnejších- našich novorodencov:

Tím kolegov, z michalovského závodu Syrárne Bel, Slovensko, a.s, bol úspešný a v konkurencii zamestnaneckých Bel projektov z celého sveta, získal miesto medzi 9 viatimi grantami za rok 2021.

Víťazný projekt má názov „PODPORA DOJČENIA FYZIOLOGICKÝCH A PATOLOGICKÝCH NOVORODENCOV“.

Občianske združenie Zdravie zemplína n.o., tak bude môcť s pomocou grantu od nadácie Bel vo výške 4.680 EUR, nakúpiť špeciálne odsávačky mlieka a ďalšie vybavenie na edukáciu a podporu správnej výživy.