Naša misia a hodnoty

Zdravšie a zodpovednejšie stravovanie pre všetkých

Našou misiou je prinášať zdravšie a zodpovednejšie stravovanie pre všetkých spotrebiteľov na celom svete, na viac miestach, pri viac príležitostiach. Ponúkame škálu zdravých potravín, ktoré každému umožnia vychutnať si skvelé mliečne, ovocné a rastlinné výrobky.

Dopriať každému zdravú a udržateľnú stravu je prioritnou výzvou pre celú spoločnosť. V snahe nájsť dlhodobé riešenia priebežne vylepšujeme naše produkty. Ako rodinná firma si uvedomujeme, ako je dôležité orientovať sa v našich aktivitách na budúce generácie.

Naše hodnoty

Firemné hodnoty spoločnosti Bel prezentujú tri základní prvky firemnej kultúry.

DARE – Odvaha konať je podmienkou pozície nášho lídra a umožňuje všetkým zamestnancom robiť a prijímať rozhodnutia v komplikovanom a nepredvídateľnom svete. Pružnosť tejto organizácie spolu s nadšením našich tímov vytvára priestor, ktorý je otvorený zmenám a tvorivosti. Naša odvaha konať se tak stáva hnacím motorom inovácií a dobrého výkonu vo všetkých našich činnostiach.

CARE – Zodpovedný prístup je pre nás filozofiou, ktorá riadi vzťahy vo vnútri i mimo našej spoločnosti a odráža sa aj v našom logu: „For all for Good“.

Pevne veríme vo vzťahy, ktoré sú blízke, priamočiare, ale súčasne aj čestné. Vytvárame atmosféru vzájomnej dôvery a rešpektu, ktorá prináša rast, dáva chuť konať a umožňuje dosiahnuť úspech. Sme pevne presvedčení, že tak ako naše značky, aj optimizmus a nadšenie prinášajú pozitívne zmeny v spoločnosti.

COMMIT – Naše aktívne zapojenie vedie ako k individuálnej, tak aj spoločnej zodpovednosti dosahovať vynikajúce výkony. Znamená tiež brať do úvahy očakávania všetkých záujmových skupín: zamestnancov, spotrebiteľov, inštitúcií, zákazníkov a dodávateľov. Rozvíjaním kompetencií, vysokými požiadavkami na kvalitu a rešpektovaním životného prostredia prispievame k dosahovaniu ambícií skupiny Bel.