Spoločnosť SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO

GLOBÁLNY HRÁČ V ZDRAVÝCH MLIEČNYCH, OVOCNÝCH A RASTLINNÝCH VÝROBKOCH

Skupina BEL je medzinárodný rodinný podnik, riadený už piatou generáciou francúzskych zakladateľov, a radí sa medzi najväčších svetových výrobcov v kategórii porciovaných syrov. Za rastom skupiny BEL stoja najmä silné kľúčové značky Veselá kráva®, Kiri®, Mini Babybel®, Boursin®, GoGo squeeZ® či Nurishh®  vo všetkých prípadoch s vedúcim postavením na trhu a geografickým mixom obchodných aktivít.

Produktové portfólio firmy je omnoho väčšie, tvorí ho približne 25 medzinárodných i lokálnych značiek, ako napríklad naša Karička a Syrokrém. Sortiment je dostupný vo viac ako 120 krajinách sveta, spoločnosť vlastní 29 výrobných podnikov na 5 kontinentoch a má komerčné zastúpenie vo viac ako 40 krajinách sveta. K realizácii rastovej stratégie skupiny prispieva svojim úsilím takmer 12 510 zamestnancov.

Na slovenskom trhu pôsobí skupina BEL od roku 2000 a v súčasnej dobe zamestnáva 600 zamestnancov. V našej krajine sa výrobný závod nachádza v Michalovciach, komerčné zastúpenie spoločnosti sídli Bratislave.

Patríme k najväčším stredoeurópskym výrobcom syrov. Ročne vyprodukujeme viac ako 16-tisíc ton, a to z mlieka pochádzajúceho výlučne zo slovenskej produkcie. Spracovávame asi desatinu ročnej slovenskej produkcie kravského mlieka.

Základom našich aktivít je výroba prírodných syrov značky Mini Baby Bel a výroba tavených syrov Karička, Veselá kráva a Maredsous. Od roku 2017 pracujeme len pod systémom bez GMO.

Všetci naši miestni dodávatelia mlieka využívajú iba krmivá bez geneticky modifikovaných plodín.

Syráreň Bel Slovensko, a. s.

Kľúčové informácie Syráreň Bel Slovensko, a.s.